Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

1. Na sliki sta paraboli v koordinatnem sistemu. Njuni enačbi sta $y=f(x)$ in $y=g(x)$. Oglej si njuno lego in med trditvami, ki sledijo, označi vse pravilne.


2. Vrnimo se k zalivanju trave in na spodnjo aktivno sliko postavimo koordinatni sistem. Parabolo, ki upodablja premični curek vode, spet prestavi tako, da noben kos trave ne bo zalit dvakrat in noben kos trave ne bo ostal suh.


Dokaži, da bi se paraboli (s celoštevilskimi ničlami), če bi ju narisali v celoti, sekali v dveh točkah. Najprej dopolni: Nepremična parabola ima enačbo oblike $y=a(x^2+$ 4 $x-$ 5 $)$, iskana parabola pa enačbo oblike $y=b(x^2-$ 6 $x+$ 5 $)$, kjer sta $a$ in $b$ sta negativni realni števili.
<NAZAJ
>NAPREJ508/703