Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Premica ima lahko glede na parabolo različne lege. Razišči s premiki premice.

Če sta dani enačbi premice in parabole, $y=kx+n$ in $y=ax^2+bx+c$, izračunamo abscise skupnih točk kot rešitve kvadratne enačbe

$ax^2+bx+c=kx+n$,
ki ima lahko dve različni, eno dvojno ali nobene realne rešitve. Premica je v prvem primeru sekanta, v drugem tangenta in v tretjem mimobežnica parabole.

Če sta dani enačbi parabol, ki ne sovpadata,
$y=a_1x^2+b_1x+c_1$ in $y=a_2x^2+b_2x+c_2$,
izračunamo abscise skupnih točk kot rešitve enačbe
$a_1x^2+b_1x+c_1=a_2x^2+b_2x+c_2$.

Enačba ima lahko dve, eno ali nobene realne rešitve. Paraboli imata tako dve, eno ali nobene skupne točke

Primeri različnih leg parabol z dvema, eno ali brez skupnih točk.

<NAZAJ
>NAPREJ509/703