Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Na prazna mesta izmed spodaj ponujenih besed vnesi ustrezne. Da bo naloga malce zanimivejša, je ponujenih besed več kot ustreznih.

sovpadata, dveh, treh, štirih, eni, največ, najmanj, dotikata, sekata, sečnica, simetrijski, dotikalnica, mimobežnica

Če ima premica s parabolo dve skupni točki, je premica sečnica , če ima eno skupno točko, je premica dotikalnica , če nima skupnih točk, pa je premica mimobežnica . Premica, ki je vzporedna simetrijski osi parabole, seka parabolo v eni točki.

Paraboli, ki ne sovpadata, se sekata največ v dveh točkah. Paraboli z enakima vodilnima koeficientoma se sekata v eni točki ali pa sovpadata .
2.

Katere trditve so pravilne in katere niso?

Premica z enačbo $y=2x$ je tangenta parabole $y=x^2$.

Drži. Ne drži. Namig
3.

Premica z enačbo $y=-x$ je mimobežnica parabole z enačbo $y=-x^2$.

Drži. Ne drži. Namig
4.

Premica z enačbo $y=-4$ je mimobežnica parabole z enačbo $y=x^2+2x$.

Drži. Ne drži. Namig
5.

Paraboli z enačbama $y=2x^2+3x+4$ in $y=2x^2-3x+1$ se dotikata.

Drži. Ne drži. Namig
6.

Paraboli z enačbama $y=x^2+3x-1$ in $y=-x^2+x+2$ nimata skupnih točk.

Drži. Ne drži. Namig
7.

Pomagaj si s slikama in zapiši primer enačb dveh parabol, ki:
a) se sekata v dveh točkah,
b) se sekata v eni sami točki.

   

<NAZAJ
>NAPREJ510/703