Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nasprotno število kompleksnega števila $z=a+bi$ je število, ki ima nasprotno realno in nasprotno imaginarno komponento $-z=-a-bi$. Velja $z+(-z)=0$.

Ker vemo, da je odštevanje enako prištevanju nasprotne vrednosti, lahko zapišemo:

$(3-4i)-(5+7i)=(3-5)+(-4-7)i=-2-11i$ 

Kompleksno število $w$ odštejemo od števila $z$ tako, da $z$-ju prištejemo nasprotno vrednost števila $w$. $$z-w=z+(-w)$$

Seveda pri odštevanju ne bomo pisali računov na tak formalni način, ampak bomo računali enako, kot računamo z dvočleniki.

Zgled

Izračunaj.

$(6+4i)-(3-i)=$ 3+5i
$(-5+2i)-(-3+2i)=$ -2
$(4+3i)+(5-2i)-(3-3i)=$ 6+4i

Množenje

V nadaljevanju bomo spoznali pravilo za množenje kompleksnih števil. Oglejmo si najprej množenje kompleksnega števila z realnim številom. Opazuj na spodnji sliki, kaj se dogaja s številom $z=1+i$, če ga množiš s številom $c$, ki ima le realno komponento. Število $c$ lahko spreminjaš.

V kateri smeri leži produkt v primerjavi z začetnim številom?

Primerjaj oddaljenost začetnega števila $z$ in zmnožka $c\cdot z$ od izhodišča. V kakšni povezavi sta?

<NAZAJ
>NAPREJ543/703