Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Konjugiranje

Kompleksnemu številu $z=a+bi$ priredimo število, ki se od prvotnega razlikuje le po predznaku imaginarne komponente. Taki preslikavi pravimo konjugiranje, dobljeno število pa imenujemo konjugirano kompleksno število. Označimo ga $$\bar{z}=\overline{a+bi}=a-bi.$$

Zaženi filmček in ugotovi medsebojno lego števila ter njegovega konjugiranega para.

Konjugiranje prezrcali število čez realno os.

Zgled

Danim številom zapiši konjugirane pare.

$\overline{4+5i}=$ 4-5i , $\overline{2-3i}=$ 2+3i , $\overline{6i}=$ -6i , $\overline{7}=$ 7

Lastnosti konjugiranja

Katero število dobimo, če konjugirano kompleksno število še enkrat konjugiramo?

Osnovne lastnosti konjugiranja:

1.  $\overline{\overline{z}}=z$
2.  $\overline{z+w}=\overline{z}+\overline{w}$
3.  $\overline{z\cdot w}=\overline{z}\cdot\overline{w}$
4.  $z\cdot \overline{z} \in \mathbb{R}^{+}\cup \{0\}$

Zapiši te lastnosti z zvezek z besedami.
Na primer: konjugirana vrednost vsote je enaka vsoti konjugiranih vrednosti.

<NAZAJ
>NAPREJ552/703