Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Izračunaj.

  • $(\overline{i})^7+\overline{\overline{(4-i)}}+\overline{(3-2i)^2}=$ 9+12i
  • $\overline{(3-i)} (2+3i)-\overline{(2i)^3}-(2+i)\overline{(2+i)}=$ -2+3i

Kvadratna enačba

Poskusi zdaj rešiti enačbo $x^2-6x+58=0$.

Izračunaj njeno diskriminanto.

Kaj velja za realne rešitve kvadratne enačbe z negativno diskriminanto?

Zapiši kompleksno število, katerega kvadrat je enak $-196$.

Reši enačbo s pomočjo ugotovljenega števila.

Ali obstaja povezava med rešitvama? Poimenuj jo.

Kvadratna enačba z realnimi koeficienti, ki ima negativno diskriminanto, ($D<0$), ima za rešitev vedno kompleksni števili, ki nastopata v konjugiranem paru.

Obratna vrednost


 
Kaj je obratna vrednost realnega števila?

Zapiši obratne vrednosti realnih števil $2$, $-3$, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$, $-\frac{3}{4}$, $\pi$, $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$.

<NAZAJ
>NAPREJ553/703