Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.
9.

Dokaži, da za par kompleksnih števil $z$ in $w$ velja: $\displaystyle{\overline{(\frac{z}{w})}=\frac{\overline{z}}{\overline{w}}}$

10.
11.
12.

Izberi poljubni kompleksni števili in ju pomnoži. Nato sestavi nalogo v obliki deljenja "produkt:faktor 1".
Na primer: če si izbereš števili $3-7i$ in $-2+5i$ in ju pomnožiš, dobiš produkt $29+29i$. Nalogo potem sestaviš v obliki $(29+29i):(3-7i)=$
Nalogo napiši na pet listkov. V šoli listke izmenjaj s sošolci in reši naloge, ki so jih oni pripravili.

13.

Katero je najmanjše naravno število $n$, za katero velja $(\frac{1+i}{1-i})^n=1$?

14.

Če ima tvoje žepno računalo možnost računanja s kompleksnimi števili, preizkusi z njim nekaj primerov deljenja kompleksnih števil.

15.

V programu za dinamično geometrijo prikaži odnos med kompleksnim številom in njegovo konjugirano vrednostjo: premikaj točko in opazuj obnašanje točke $\bar{z}$.

<NAZAJ
>NAPREJ558/703