Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primeri iz življenja

Zgled: bakterije

Bakterije se v ugodnih razmerah zelo hitro razmnožujejo. Spodnji, namišljeni primer, prikazuje rast števila v agarju gojenih bakterij. Spreminjaj število pretečenih dni in opazuj, kako se veča površina območja, ki ga naseljujejo bakterije. Polmer kroga je na začetku 1 enota.

Opazuj, kako se s številom dni spreminja polmer kroga. V okvirčke vpiši ustrezna števila.

Po prvem dnevu meri polmer kroga 2 enoti, po drugem dnevu 4 enote, po tretjem  8 ...
Opisani pojav lahko modeliramo s funkcijo $R(n)=$ 2 $^n$, kjer oznaka $R$ pomeni polmer kroga , $n$ pa število dni .

Zgled: šah

Vzemi šahovnico. Na prvo šahovsko polje položi eno žitno zrno, na drugo dvakrat več, na tretje dvakrat toliko kot na drugo, na četrto polje dvakrat toliko kot na tretje in tako naprej.

V poljubnem računalniškem programu pripravi preglednico, v kateri bo zapisano število riževih zrn na posameznem polju. Izračune predstavi z grafom. Narisane točke poveži.
Izračunaj, koliko zrn potrebuješ za zapolnitev vseh polj.

<NAZAJ
>NAPREJ581/703