Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Zapiši (če obstaja) tisto eksponentno funkcijo $f(x)=a^x$, za katero velja:
a) $f(-3)=\frac{1}{8}$,
b) da za $x=4$, doseže vrednost $\frac{1}{625}$,
c) da doseže vrednost $-8$, ko je $x=2$,
č) $f(0)=1$,
d) da točka $T(1, 17)$, leži na njenem grafu.

7.

Izberi izjavo, ki velja za eksponentno funkcijo $f(x)=(\frac{1}{2})^x$.

8.

Zaloga funkcijskih vrednosti funkcije $f(x)=2^x$ so vsa pozitivna realna števila. Kaj so zaloge funkcijskih vrednosti funkcij:
1. $g(x)=2^{x-3}$
2. $h(x)=2^x-5$
3. $k(x)=2^{x-3}-5$

9.

Pri opisovanju naravnih pojavov večkrat srečamo eksponentno funkcijo s posebno osnovo – konstanto  $e$. Gre za iracionalno število, ki so ga začeli uporabljati matematiki v 17. stoletju. Pravimo mu naravna osnova ali Eulerjevo število. Prvih nekaj decimalnih mest tega števila je $e=2,718281828$.
Preveri, ali tvoje žepno računalo izpiše enak rezultat. Za izpis števila $e$ poišči na računalu funkcijo $e^x$ in vtipkaj $e^1$.

 

10.
<NAZAJ
>NAPREJ584/703