Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.

Danih imamo $n$ kock. Prva ima dolžino roba $a$ enot, rob vsake naslednje pa je dvakratnik dolžine roba predhodne kocke. Robovi po vrsti merijo $a$, $2a$, $4a$ ...

1. Zapiši predpis, ki pove dolžino roba $i$-te kocke.
2. Zapiši predpis, ki pove, kako se spreminja ploščina vrhnje ploskve kocke.
3. Zapiši predpis, ki pove, kako se spreminja površina kocke.
4. Zapiši predpis, ki pove, kako se spreminja volumen kocke.

Ali gre pri katerem od naštetih primerov za eksponentno rast?

12.
13.

Naravna rast

Je način spreminjanja neke količine s časom. Iz vsakdanjega življenja poznamo več primerov, eden od njih je opis spreminjanja števila osebkov dane skupine v odvisnosti od pretečenega časa. Naj bo $N$ število osebkov na začetku in $p$ naravni prirast, izražen v odstotkih. Po $x$ časovnih enotah je vseh osebkov $f(x)=N\cdot e^{\frac{px}{100}}$.
V Sloveniji je od leta $2006$ naravni prirast pozitiven in znaša okoli $1,5$ prebivalca na $1\,000$ prebivalcev. V odstotkih to pomeni $0,15\, \%$. Torej: $p=0,15$. V zvezek izračunaj, koliko državljanov bo imela Slovenija čez $50$ let, ob predpostavki, da bi bila naravna rast ves čas enaka. Kot trenutno število prebivalcev vzamemo podatek od junija 2011, ko je imela Slovenija $1\,968\,759$ državljanov. (Podatki so s spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije.)

<NAZAJ
>NAPREJ585/703