Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vrednost izraza

Sošolke, Anita, Tanja in Irena skupaj utrjujejo znanje. Poglej, kako so izračunale vrednost številskega izraza.

 

 

Utemelji, katera izmed deklet je pravilno izračunala vrednost številskega izraza. Vrednost številskega izraza je pravilno izračunala Tanja .

V številskih izrazih brez oklepajev imata računski operaciji množenja in deljenja prednost pred računskima operacijama seštevanja in odštevanja. Enakovredne računske operacije izvajamo od leve proti desni.

Zgled

Izračunaj vrednost številskih izrazov. Računaj v zvezek.
a) $(5 - 12\cdot 0,43) + 4: 8$ b) $\displaystyle{\frac{2}{7}} + (\displaystyle{\frac{2}{5}} - \displaystyle{\frac{2}{9}} \cdot \displaystyle{\frac{2}{10})} \cdot (-\displaystyle{\frac{5}{8})}$

V izrazih z oklepaji najprej izračunamo vrednosti v oklepajih. Računamo od notranjega oklepaja navzven.

V izrazu s spremenljivko zamenjaj spremenljivko $x$ s števili. Kaj lahko poveš o vrednosti izraza s spremenljivko?

Vrednost izraza s spremenljivko je odvisna od vrednosti spremenljivke.

<NAZAJ
>NAPREJ179/540