Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
15.

Izračunaj vrednost številskih izrazov. Računaj v zvezek. Vrednost izraza vpiši v okence.

a) $4,2^2 + |3,1-4|\cdot 7 - 12 = $ 11,94

b) $4 + \sqrt{4-2,56}= $ 5,2

16.

Zapiši v okence, koliko členov ima posamezni izraz s spremenljivko.

   Število členov
a) $3x\cdot 2xy\cdot 2$
1
b) $2x+2x\cdot y+4–3\cdot y$
4
c) $x\cdot (–y)\cdot (–z)+x+y+y\cdot z$ 
4
17.

Izračunaj vrednost izrazov s spremenljivkami. Računaj v zvezek. Vrednost spremenljivke $a = -\frac{3}{5}$, spremenljivke $b= -8$ in spremenljivke $c$ je najmanjše praštevilo.
a) $0,7b -a^2$   b) $5c \cdot \sqrt{25-16}$

18.

Koeficient enočlenika $7a\cdot y^3$ je število $7^3$.

Drži. Ne drži.
19.

Zapiši izraz s spremenljivko, ki ustreza besedilu.

a) Poljubnemu številu prištej število $3$.

b) Poljubno število pomnoži s številom $\sqrt{7}$.

c) Kvadriraj vsoto števila $5$ in spremenljivke $t$.

20.

Z daljicami $a$, $b$ in $c$ sestavi naslednje nove daljice: $a+b+c$, $2a$ in $c-a$.

<NAZAJ
>NAPREJ186/540