Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.
2.
3.

Vpiši črko E pred enočleniki in črko V pred veččleniki.

E
 $t\cdot 96m$   V  $t\cdot 96- m$   E  $t: 96$
V
 $t\cdot 96+ m$   E  $t\cdot 9^6m$   V  $t+ 96- m$
4.

V zvezek zapiši pet enočlenikov, v katerih nastopa spremenljivka $x$.

5.
6.

Kateri izmed naslednjih izrazov je tričlenik?

7.
8.

Preštej, koliko členov ima posamezni izraz. Dopolni preglednico.

IZRAZ
ŠTEVILO ČLENOV
IME IZRAZA
$3a + 5$
$2$
DVOČLENIK
$ab + 3c + 5d + 9$
4
ŠTIRIČLENIK
$a^2 \cdot 17 \cdot 3a$
1
ENOČLENIK
$m + n^3 + 0,19ab + 33$
4
ŠTIRIČLENIK
$ab^2c-x-99b : 2 + 16 : 5 + 2t$
5
PETČLENIK
$ -7 + a + 2b\cdot (-8)$
3
TRIČLENIK
<NAZAJ
>NAPREJ184/540