Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Izračunaj vrednost izrazov s spremenljivkami za $a = -6$, $b = -2$, $c = 4$ in $d =3$. Računaj v zvezek.
a) $7a + 12+a$
$\;\;$ b) $|a-b|+c$
$\;\;$
c) $c-d^2$

Zgled

Vrednost spremenljivke $a$ je najmanjše dvomestno praštevilo. Vrednost spremenljivke $b$ je prvi večkratnik števila $5$. Izračunaj vrednost izraza s spremenljivkami $\sqrt{a+b}$ za dane vrednosti spremenljivk.

Primerjaj vrednosti izraza s spremenljivkama, če zamenjaš vrednosti spremenljivk.

Če vrednosti spremenljivk zamenjamo, dobimo različne vrednosti izraza.

Enočleniki

Zapisani so izrazi s spremenljivko. Premisli, v katerih izrazih je množenje (tudi potenciranje in deljenje s številom) zadnja računska operacija, ki jo izvedeš. Te izraze povleci v krog.

Enočleniki so izrazi s spremenljivko, v katerih je zadnja računska operacija, ki jo izvedemo, množenje (tudi potenciranje in deljenje s številom).

Zgled

Tudi izrazi $x, y$ in $g$ so enočleniki.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ180/540