Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Poznamo številske izraze in izraze s spremenljivkami. V številskih izrazih računske operacije povezujejo števila. V izrazih s spremenljivko računske operacije povezujejo števila in spremenljivke. Poglej primer.

Številski izraz ima natanko eno vrednost. Vrednost izraza s spremenljivko se spreminja. Odvisna je od izbire vrednosti spremenljivke. Poglej primer.

Enočlenik je vsak izraz, v katerem je množenje (potenciranje ali deljenje s številom) zadnja izvedena računska operacija. Koeficient enočlenika je številski faktor enočlenika. Poglej primer.

Veččleniki so vsote (razlike) enočlenikov. Poglej primere.

<NAZAJ
>NAPREJ183/540