Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Izpiši številske faktorje enočlenikov.

a) Številski faktor enočlenika $8x$ je število 8 .

b) Številski faktor enočlenika $-9x$ je število -9 .

c) Številski faktor enočlenika $k \cdot 0,7x^2$ je število 0,7 .

č) Številski faktor enočlenika $y\cdot (-0,3)$ je število -0,3 .

d) Številski faktor enočlenika $x^3$ je število 1 .

Številski faktor ob spremenljivki je koeficient enočlenika. Koeficienta $1$ navadno ne pišemo.

Zgled

Izberi enočlenike.

Zgled

Koeficient izraza $-a\cdot y^2$ je število $-1$.

Drži. Ne drži.

Zgled

Po nekem pravilu so prikazani členi vzorca. Ugotovi pravilo in v preglednico v zvezku zapiši število trikotnikov vsakega člena v vzorcu. Koliko trikotnikov sestavlja $k$-ti člen vzorca?

Zgled

Za kvadrat s stranico $a$ zapiši obseg in ploščino. Kaj lahko poveš o zapisanih izrazih s spremenljivko?

Zgled

Ploščina pravokotnika z dolžino $x$ in širino $y$ je $xy$. Koeficient je število 1 .
<NAZAJ
>NAPREJ181/540