Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
21.

Anina mama je prižgala dišečo svečo. Ana je opazovala dogorevanje sveče in meritve vsako uro zapisala v preglednico. Tudi ti sestavi preglednico v zvezek. Z izrazom s spremenljivko zapiši višino sveče v poljubnem trenutku opazovanja.

22.
23.

Matematik René Descártes je prvi uporabljal spremenljivke. Na spletu poišči informacije o njegovem življenju in delu.

24.

Zapiši izraz za obseg in ploščino trikotnikov na slikah.
a) b) c)

25.

V tabeli so dane dolžine stranic dveh deltoidov. Izračunaj obseg deltoidov.

 
$a$
$b$
$o$
 a)  $7\;{\rm cm}$
 $9\;{\rm cm}$   32 ${\rm cm}$
 b)  $3 \;{\rm dm}$  $7\;{\rm dm}$   2 ${\rm m}$
26.

Izberi izraz s spremenljivko, ki ustreza besedilu.
Produkt števila $4$ z vsoto števila $7$ in poljubnega števila.

<NAZAJ
>NAPREJ187/540