Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Želimo izračunati, koliko je $3\cdot 2a$. Najprej poglej grafični prikaz množenja. Po ogledu sošolcu pojasni postopek množenja.

Zgled

V zvezek grafično prikaži produkt $2\cdot 3a^2$.

Zgled

Vpiši P pred pravilno enakostjo in N pred nepravilno enakostjo.

  N  $8\cdot 1,2d = 9,2d$     P  $6x\cdot (-3) = -18x$

Ploščino pravokotnika s stranicama $a$ in $b$ izračunamo s formulo $p=ab$.
Premikaj točko in opazuj prikaz množenja enočlenikov z različnimi spremenljivkami. Opiši postopek.

Zgled

Izračunaj produkt enočlenikov. Najprej zapiši številski faktor, nato pa spremenljivke po abecednem vrstnem redu. Produkt zapiši brez odvečnih znakov za množenje.

$x \cdot 5 = $ 5x
 $ab \cdot 6 = $ 6ab
 $1,2f \cdot (-a) = $ -1,2af
$a \cdot 2 \cdot c = $ 2ac
 $a \cdot (-5) \cdot 2f = $ -10af
 $y \cdot (-0,8) =$ -0,8y
<NAZAJ
>NAPREJ189/540