Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Urejen enočlenik

Razporedi enočlenike iz desnega stolpca k enakovrednim enočlenikom v levem stolpcu.

Enočlenik je urejen, če ima na prvem mestu zapisan številski faktor. Produkt spremenljivk zapišemo s potenco po abecednem vrstnem redu.

Zgled

Enočlenik $7a^2zb$ je urejen. Utemelji odgovor.

Drži. Ne drži.

Zgled

Uredi enočlenika.

 $7(-5yx)=$ -35xy    $6,2z(2y)(-3x)=$ -37,2xyz
 

Zgled

Izračunaj produkte. Izpiši koeficiente izračunanih produktov.

 Enočlenik
 $4\cdot x\cdot 3$  $0,7a \cdot a\cdot 0,3a$  $-8c\cdot (-7)d\cdot 5c$  $7,5x:5$
 Koeficient
12
0,21
280
1,5

Zgled

Izračunaj produkt enočlenikov $4x^3$, $-2xy$ in $3y^2$.

Zapiši koeficient zmnožka: -24 .
Zapiši nasprotno vrednost koeficienta zmnožka: 24 .
Zapiši stopnjo spremenljivke $x$: 4 .
Zapiši stopnjo spremenljivke $y$: 3 .

Zgled

Od leve proti desni uredi enočlenike od tistega z najmanjšim koeficientom do tistega z največjim koeficientom.

<NAZAJ
>NAPREJ191/540