Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Izberi vse pravilne enakosti.

Zgled

Zapiši prostornino kvadra z robovi $3k$, $7k$ in $10k$.

Laura množi enočlenika $7x^2$ in $3x^5$. Opazuj potek množenja. Katere računske zakone uporabi? Katero pravilo množenja potenc uporabi?

Produkt enočlenikov je enočlenik. Enočlenike množimo tako, da najprej množimo koeficiente. Različne spremenljivke prepišemo v abecednem vrstnem redu. Produkt enakih spremenljivk zapišemo s potenco.

Zgled

Produkt enočlenikov $20r^2$ in $-r$ pomnoži z enočlenikom $\displaystyle\frac{3}{10}$. Kolikšna je vrednost izraza s spremenljivko, če je vrednost spremenljivke $r$ število $-0,4$? Zapiši izraz s spremenljivko in izračunaj.

Zgled

Izračunaj produkt enočlenika $4ab^2$ z enočlenikom $-3a^3b$.

Zgled

Maja, Dare in Sonja želita izračunati, koliko je $12x^2 : 4$. Napovej izračunano vrednost, nato poglej, kako so rešili nalogo.

Zgled

Izračunaj količnike. Dopolni tako, da nastanejo pravilne izjave. Vpiši številke.

 $6x^2: 3=$ 2 $x^2$
 $20x^2:5=$ 4 $x^2$
 $81x^3 : 3=$ 27 $x^3$
 $81x^3 : (3x)=$ 27 $x^2$
 $21x : (7x)=$ 3  $100x^4: (2x^2)=$ 50 $x^2$
<NAZAJ
>NAPREJ190/540