Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
9.

Na prazna polja razvrsti domine tako, da se bodo stikali enakovredni izrazi po spodnjem oziroma zgornjem robu domin.

10.

Po zapisanem besedilu zapiši izraz s spremenljivkami. Izračunaj in uredi. Zapiši koeficient izračunanega izraza.

Produkt enočlenika $2\displaystyle\frac{1}{3}xy$ in enočlenika $-\displaystyle\frac{3}{7}x^2y$.

11.

Izraze dopolni z urejenimi enočleniki tako, da nastanejo pravilne enakosti.

 a)  $4a\cdot $ 3b $= 12ab$  b)  $4a\cdot $ 3a $= 12a^2$  c)  $4a\cdot $ 3ab $= 12a^2b$  d)  $4ab\cdot $ 3abc $= 12a^2b^2c$  e)  $4a^4bc\cdot $ 2abc $= 8a^5b^2c^2$
<NAZAJ
>NAPREJ194/540