Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
12.

Koeficient enočlenika $-2(-8xy)^2$ je pozitiven.

Drži. Ne drži.
13.

Izračunaj produkt enočlenikov.
 a) $2c\cdot (4cd)^2$  b) $\frac{3}{4}d\cdot (-4de)^2\cdot e$

14.

Uredi pare.

$4x^3y \cdot \frac{1}{2}xy$
$2x^4y^2$
$\frac{8}{3}xy^2 \cdot \frac{3}{2}xy$
$4x^2y^3$
$9y(xy)^2\cdot \frac{1}{2}x$
$4\frac{1}{2}x^3y^3$
Preveri
15.

Izračunaj produkt enočlenikov $-5x$ in $\displaystyle\frac{1}{25}x^2$. Za izračunani produkt izračunaj vrednost izraza za $x = -5$.

Vrednost izraza s spremenljivko je 25 .
16.

Z izrazom s spremenljivko zapiši prostornino kvadra na sliki. Podatke preberi s slike.

17.

Deli enočlenike. 
a) $56x^3: 7$ c) $\displaystyle\frac{3}{4}x^3 : (3x^2)$
b) $16x^2 : x$
č) $12x^2y : (-2x)^2$

18.

Dopolni z urejenimi enočleniki tako, da nastanejo pravilne enakosti. Če je potrebno, uporabi tudi oklepaje.

a)  $-8x\cdot $ (-2y) $\cdot\, 3x=48x^2y$
b) $\displaystyle\frac{4}{5}ab^2\cdot \displaystyle\frac{1}{2}b\cdot $ 20a $=8a^2b^3$
19.

Zapiši v zvezek taka enočlenika, da bo veljala zapisana enakost. Za vsak primer zapiši vsaj tri različne možnosti.
a)
 $\  $ 
$\cdot$
  $\  $ $= 28xy$  b)   $\  $ $\cdot$
  $\  $ $= 6a^2$

<NAZAJ
>NAPREJ195/540