Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Produkt enočlenikov je enočlenik. Zmnožimo koeficiente enočlenikov. Produkt enakih spremenljivk zapišemo s potenco. Spremenljivke zapisujemo v abecednem vrstnem redu.

Znak za množenje zapišemo le, kjer je potrebno. V enočlenikih ne zapisujemo koeficienta $1$.

V prazna polja povleci enočlenike. Izpiše se produkt enočlenikov.

Enočlenike urejamo. Enočlenik je urejen, če koeficientu (številskemu faktorju) sledijo zapisane spremenljivke po abecednem redu. Spremenljivke so zapisane s potenco.

Nad črto prenesi urejene enočlenike.

Izračunaj, kar lahko. Vsak enočlenik na levi poveži s koeficientom na desni.

<NAZAJ
>NAPREJ192/540