Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Izračunaj zmnožek danih enočlenikov. Enočlenike uredi.

a) $a\cdot 2 =$ 2a  
 č) $5c\cdot 8=$ 40c
b) $x\cdot 3a=$ 3ax  d) $3\cdot 4a=$ 12a
c) $4c\cdot a = $ 4ac
 e) $5y\cdot 5=$ 25y
2.

Petra je množila enočlenike. Izberi pravilne enakosti. Nepravilne enakosti popravi. Popravljene enakosti zapiši v zvezek.

3.
4.

Koeficient enočlenika $5x^2$ je število $25$.

Drži. Ne drži.
5.

V zvezek zapiši pet enočlenikov s koeficientom $-4$.

6.

Izberi pravilne izjave. Popravi nepravilne izjave v pravilne in jih zapiši v zvezek.

7.

Z izrazom s spremenljivko zapiši obseg in ploščino kvadrata na sliki.

Podatke preberi s slike.

8.

Dopolni v pravilni izjavi. Vpiši številko.

a) Koeficient enočlenika $3y^2$ je število 3 .
b) Koeficient enočlenika $4a^2(-2)$ je število -8 .
<NAZAJ
>NAPREJ193/540