Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poslovno stavbo $8$ pleskarjev prepleska v $9$ dneh. Pleskarsko podjetje lahko na delo razporedi naslednje število pleskarjev. Dopolni preglednico in utemelji ali sta količini obratno sorazmerni.

Število pleskarjev
  $3$
  $4$
8
12
 $18$
Število dni
24
18
 $9$
  $6$
4

Odvisnost količin prikaži v koordinatni mreži. Povleci točke na pravilna mesta. Zakaj točke ležijo le v I. kvadrantu? Pojasni, ali točke povežemo ali ne.

Ploščina pravokotnika je $48\ \rm{cm^2}$. Točke v koordinatnem sistemu povleci na taka mesta, da bo prikazana odvisnost dolžine in širine pravokotnika s ploščino $48\ \rm{cm^2}$. Točke poveži in utemelji, zakaj so lahko povezane.

Graf obratno sorazmernih količin je množica točk $(x,y)$, s katerimi prikažemo odvisnost v koordinatnem sistemu.

<NAZAJ
>NAPREJ342/540