Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

S pomočjo prikaza odvisnosti dolžine in širine pravokotnika s ploščino $48\ \rm{cm^2}$ odgovori na naslednja vprašanja. Vpiši Da. ali Ne.

a) Graf odvisnosti poteka skozi točko $(0,0)$. ne
b) Zmnožek abscise in ordinate poljubne točke na grafu je enak $48$. da
c) Točka $(0,1;480)$ leži na grafu da
č) Če leži točka $(x,y)$ na grafu, leži na grafu tudi točka $(2x,\frac{y}{2})$ da

Točke, ki prikazujejo odvisnost obratno sorazmernih količin, lahko povežemo s krivuljo. Krivuljo imenujemo hiperbola. Krivulja se približuje koordinatnima osema, vendar se ju ne dotakne ali seka. V nekaterih primerih so točke razporejene po krivulji, vendar krivulje ne narišemo.

Zgled

Sladkor pakirajo v vrečke po $2\ \rm{kg}$ in z njim napolnijo $50$ vreč. Na grafu prikaži, koliko vreč bi potrebovali, če bi isto količino sladkorja pakirali v vreče po $1\ \rm{kg},\ 5\ \rm{kg},\ 10\ \rm{kg}$.

S preglednico sta prikazani obratno sorazmerni spremenljivki. Povleci točke v koordinatnem sistemu na prava mesta in opiši lego grafa. Zapiši enačbo obratnega sorazmerja.

Zgled

Graf obratnega sorazmerja z enačbo $x \cdot y= -1$ leži v
II. kvadrantu za vsako negativno vrednost spremenljivke $x$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ343/540