Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Odvisnost obratno sorazmernih količin lahko zapišemo z besedilom, v preglednici, z enačbo ali z grafom. Graf obratno sorazmernih količin je množica vseh točk $(x,y)$ v koordinatnem sistemu, za katere velja odvisnost $x \cdot y=k$. Če lahko neodvisna spremenljivka $x$ zavzame poljubno realno število, razen števila $0$, točke povežemo s krivuljo, hiperbolo. Krivulja se približuje koordinatnima osema, vendar osi ne seka in se ju ne dotakne.

Miha vozi s hitrostjo $75\ \rm{km/h}$. Izbrano razdaljo prevozi v $3$ urah. V kolikšnem času prevozi enako razdaljo, če vozi s hitrostjo $45\ \rm{km/h},\ 90\ \rm{km/h}$?

Graf obratno sorazmernih količin ne poteka skozi točko $(0,0)$.

Točk v koordinatnem sistemu ne povežemo, če neodvisna spremenljivka lahko zavzame samo nekatere vrednosti.
Poglej primer.

Razdelimo $20$ sladolednih lučk. Lučke lahko dobi $1,2,4,5,10$ ali $20$ otrok. Vsak od otrok dobi enako število sladolednih lučk.

Lega grafa obratnega sorazmerja je odvisna od vrednosti neodvisne spremenljivke in enačbe obratnega sorazmerja. Poglej primere.

Graf obratnega sorazmerja lahko narišeš z računalniško tehnologijo.

<NAZAJ
>NAPREJ345/540