Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Načrtovanje grafov

Načrtaj graf obratne sorazmernosti $x \cdot y=8,12$. Pred načrtovanjem poglej pod gumbe.

Graf obratnega sorazmerja lahko narišeš tudi s pomočjo računalniške tehnologije.

Zgled

Minka deli $20$ čokoladic. Dopolni preglednico. Katero sorazmerje je prikazano?

Število otrok
  $2$
 $4$
 $5$ $10$
Število čokoladic, ki jih dobi en otrok
10
5
4
2

Povleci točke na ustrezna mesta.

Zgled

Izreži vse pravokotnike s ploščino $24\ \rm{cm^2}$. Mersko število dolžine in širine pravokotnika naj bo naravno število, izraženo v centimetrih. Pravokotnike nalepi v koordinatno mrežo v I. kvadrant tako, da leži dolžina vsakega pravokotnika na abscisi, širina na ordinati , spodnje levo oglišče pa v koordinatnem izhodišču. Poveži zgornja desna oglišča s krivuljo. Začni s pravokotnikom z dolžino $1\ \rm{cm}$, nato z dolžino $2\ \rm{cm} $ in tako dalje.

Zgled

Narisan je graf obratnega sorazmerja. Odčitaj zahtevane koordinate točk in jih vpiši v preglednico. Zapiši enačbo obratnega sorazmerja.

 

$x$
$1$
$2$
3
6
$y$
6
3
$2$
$1$
<NAZAJ
>NAPREJ344/540