Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

K vsakemu grafu, ki prikazuje obratno sorazmerno odvisnost, zapiši v kvadratek P, ostalim N.

P P

N

N

P P
2.

Graf obratnega sorazmerja $x \cdot y=0,5$ gre skozi točko $(0;0,5)$.

Drži. Ne drži.
3.
4.

Prikaži graf obratnega sorazmerja z enačbo $y=\frac{8}{x}$. Povleci točke na pravo mesto.

5.

Gospa Tanja je razdelila $24$ bonbonov med otroke. Vsak otrok je dobil enako število bonbonov. Dopolni preglednico in graf.

<NAZAJ
>NAPREJ346/540