Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pravokotni trikotnik

V zvezek nariši trikotnik s podatki $\mid AB\mid=3\, \rm{cm}$, $\mid AC\mid=2\, \rm{cm}$, $\alpha = 90^\circ$. Pomagaj si s skico. Opiši narisani trikotnik glede na velikosti notranjih kotov in glede na dolžine stranic.

Hipotenuza je najdaljša stranica pravokotnega trikotnika. Leži nasproti pravega kota. Kateti sta obe krajši stranici pravokotnega trikotnika. Kateti ležita na krakih pravega kota.

Zgled

Iz papirja izreži vsaj pet poljubnih pravokotnih trikotnikov. Za vsak trikotnik preveri, ali je dolžina hipotenuze res daljša od dolžin katet. Trikotnike nalepi v zvezek od tistega z najkrajšo do tistega z najdaljšo hipotenuzo.

Zgled

Trikotnik $ABC$ naj bo enakokraki pravokotni trikotnik s pravim kotom pri oglišču $C$. Dopolni povedi.

Velikost kota z vrhom v oglišču $A$ je 45 $^{\circ}$. Velikost kota z vrhom v oglišču $B$ je 45 $^{\circ}$.

Zgled

V zvezek nariši pravokotni trikotnik s katetama z dolžino $3\, \rm{cm}$ in $4\, \rm{cm}$. Izmeri dolžino hipotenuze. Izračunaj obseg in ploščino trikotnika.

Zgled

Poimenuj stranice pravokotnega trikotnika. Ime in oznako povleci k stranici.

Zgled

Obstaja enakostranični pravokotni trikotnik.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ417/540