Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

V zvezek nariši pravokotni trikotnik. Trikotniku označi stranice tako, da bo veljalo $x^2+y^2=z^2$.

Zgled

Dopolni zapis pod vsakim pravokotnim trikotnikom, da bodo enakosti veljale.


                       
  h $^2=k_1^2+k_2^2$                       $m^2+$ n $^2=$ o $^2$
                         
d $^2=a^2+a^2$
                      $x^2+$ v $^2=$ d $^2$ 

Prikaži vsaj tri pravokotne trikotnike. Prikaži vsaj tri trikotnike, ki niso pravokotni. Za vsak prikazani trikotnik preveri, ali je vsota ploščin kvadratov nad krajšima stranicama enaka ploščini kvadrata nad daljšo stranico.

Pitagorov izrek velja samo za pravokotne trikotnike.

<NAZAJ
>NAPREJ419/540