Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

V zvezek nariši poljuben pravokotni trikotnik. Kateti označi s $k_1$ in $k_2$, hipotenuzo pa s $h$.

2.

Izberi trikotnik za katerega velja Pitagorov izrek.

3.

Za vsak pravokotni trikotnik zapiši Pitagorov izrek.

a)

  b)
  c)

4.

Pitagorov izrek velja tudi v enakokrakem pravokotnem trikotniku.

Drži. Ne drži.
5.

V zvezek nariši pravokotni trikotnik s katetama $a=6\,\rm{cm}$ in $b=8\,\rm{cm}$. Izmeri dolžino hipotenuze in izračunaj obseg ter ploščino narisanega trikotnika.

6.

Zapiši Pitagorov izrek za vse tri stranice pravokotnega trikotnika, če sta kateti $e$ in $f$, hipotenuza pa je $g$.

7.

Stranice pravokotnega trikotnika označi tako, da bo trikotnik ustrezal zapisanemu Pitagorovemu izreku. Oznake stranic povleci k stranicam trikotnika.

<NAZAJ
>NAPREJ422/540