Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kateta in Pitagorov izrek

S prikazom na prejšnji strani oblikuj pravokotni trikotnik z znano ploščino kvadratov nad stranicama. Kaj lahko poveš o dolžini neznane katete?

$36+$ 64 $=100$
      $136-100=$ 36
      $109-100=$ 9

Znani sta ploščini kvadratov nad eno kateto in nad hipotenuzo. Kako bi izračunal ploščino kvadrata nad drugo kateto? Na kvadrat nad kateto povleci ustrezen zapis.

Za Pitagorov izrek $a^2+b^2=c^2$ veljata tudi zvezi:            $a^2=c^2-b^2$, $b^2=c^2-a^2$.

Zgled

Vpiši kateta ali hipotenuza, če za pravokotni trikotnik velja $x^2=y^2-z^2$.

$x$ - kateta , $y$ - hipotenuza , $z$ - kateta

Zgled

Ploščina kvadrata nad hipotenuzo je $169 \, \rm{cm^2}$. Ploščina kvadrata nad kateto je $25 \, \rm{cm^2}$. Izračunaj ploščino kvadrata nad drugo kateto. Zapiši dolžine stranic pravokotnega trikotnika.

Ploščina kvadrata nad drugo kateto je 144 $\rm{cm^2}$. Hipotenuza je dolga 13 $\rm{cm}$. Krajša kateta je dolga 5 $\rm{cm}$. Daljša kateta je dolga 12 $\rm{cm}$.

Zgled

Dopolni zapis, da bodo enakosti veljale.


                     
$l^2=$ p $^2-$ k $^2$
                      u $^2-s^2=$ t $^2$ 
<NAZAJ
>NAPREJ420/540