Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Trikotnik je pravokoten, če ima en notranji kot pravi kot ($90^{\circ}$). Stranici, ki ležita na krakih pravega kota, imenujemo kateti. Najdaljša stranica pravokotnega trikotnika je hipotenuza. Hipotenuza leži nasproti pravemu kotu.

Krožec postavi na oznake stranic.

Za označevanje stranic pravokotnega trikotnika najpogosteje uporabljamo oznake $k_1$, $k_2$ za kateti in $h$ za hipotenuzo oz. $a$, $b$ za kateti in $c$ za hipotenuzo. Uporabimo pa lahko tudi druge oznake.

Obseg pravokotnega trikotnika je vsota dolžin stranic.

$o=k_1+k_2+h$

Ploščina pravokotnega trikotnika s katetama $k_1$ in $k_2$ je enaka polovici ploščine pravokotnika s stranicama $k_1$ in $k_2$.

$p=\frac{k_1 \cdot k_2}{2}$

Vsota ploščin kvadratov nad katetama pravokotnega trikotnika je enaka ploščini kvadrata nad hipotenuzo. To zvezo imenujemo Pitagorov izrek.

$k_1^2+k_2^2=h^2$

Pitagorov izrek velja samo v pravokotnem trikotniku. Za ploščino kvadratov nad stranicami pravokotnega trikotnika, s hipotenuzo $c$ in katetama $a$ in $b$, velja tudi $a^2=c^2-b^2$ in $b^2=c^2-a^2$.

<NAZAJ
>NAPREJ421/540