Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Spomni se na mrežo kocke. Iz papirja izreži mrežo kocke in kocko oblikuj. Opiši medsebojno lego mejnih ploskev. Pomagaj si s spodnjim prikazom.

Če mejne ploskve razgrnemo v ravnino, dobimo mrežo kocke. Osnovna ploskev kocke je tista, na kateri kocka stoji, in tista, ki je z njo vzporedna. Ostale ploskve so stranske ploskve. Stranske ploskve oblikujejo plašč kocke.

Zgled

Dopolni besedilo. Števila vpiši s številkami.

Kocka ima 2 osnovni ploskvi in 4 stranske ploskve. Vse stranske ploskve sestavljajo plašč kocke.

V zvezek nariši poševno projekcijo kocke $ABCDEFGH$. Oglišča $A$, $B$, $C$, $D$ so oglišča osnovne ploskve. Pobarvaj osnovni ploskvi in naštej robove, ki omejujejo osnovni ploskvi. Naštej tudi robove, ki ne omejujejo osnovnih ploskev.

Rob, ki omejuje osnovno ploskev, je osnovni rob. Stranski robovi so pravokotni na osnovno ploskev in med sabo vzporedni.

Zgled

Pred vsako trditvijo vpiši P za pravilno in N za nepravilno trditev.

P   Kocka ima $8$ osnovnih robov.  N   Kocka ima $6$ stranskih robov.  P   Vsi robovi kocke so skladni.

Zgled

V mreži je obarvana osnovna ploskev kocke. Premakni obarvani kvadrat na tisto ploskev v mreži, ki je druga osnovna ploskev.

<NAZAJ
>NAPREJ482/540