Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Telesna diagonala kocke

Iz oglišča $A$ nariši daljico, ki ima drugo krajišče v tistem oglišču kocke, ki ne leži na enaki ploskvi kot oglišče $A$. Ali lahko narišeš še kakšno tako daljico iz drugih oglišč?

Telesna diagonala kocke ($d$) je daljica, ki povezuje oglišči na različnih mejnih ploskvah kocke.

Zgled

Utemelji skladnost vseh telesnih diagonal.

Zgled

Prikaži pravokotni trikotnik. Zapiši Pitagorov izrek za dolžino telesne diagonale kocke.

Dolžino telesne diagonale kocke izračunamo s formulo
$d=a\cdot \sqrt{3}$.

Zgled

Marko želi v žičnem modelu kocke z robom $5\,{\rm cm}$ izdelati še model telesne diagonale. Kako dolga naj bo? Zaokroži na desetine.

Telesna diagonala mora biti dolga približno 8,7 ${\rm cm}$.
<NAZAJ
>NAPREJ484/540