Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
11.

V polnem lesenem modelu kocke z robom $20\,{\rm cm}$ so lesni črv, mravlja in pajek vsak zase iskali najkrajšo pot iz oglišča $C$ v oglišče $E$.

Veš, da lesni črv vrta, mravlja lahko potuje le po robovih kocke, pajek pa se sme sprehajati tudi po mejnih ploskvah kocke.

Za vsako žival izračunaj najkrajšo možno pot iz oglišča $C$ v oglišče $A$.

12.

Katero kocko je mogoče sestaviti iz dane mreže, če je pobarvana le zunanjost kocke? Ploskve pregibamo navznoter.

Sestaviti je mogoče kocko B .
13.

Izračunaj obseg in ploščino trikotnika $ACE$.

14.

Izračunaj obseg in ploščino trikotnika $BGE$.

15.

Manjša kocka ima dolžino roba $4\,{\rm cm}$, večja pa $2\,{\rm dm}$. Dopolni spodnji trditvi tako, da vpišeš ustrezne številke.

Večja kocka ima 5 -krat daljšo ploskovno diagonalo kot manjša kocka. Telesna diagonala večje kocke je 5 -krat daljša v primerjavi z manjšo kocko.

<NAZAJ
>NAPREJ489/540