Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
5.

Oglej si sliko kocke $ABCDEFGH$ in odgovori na vprašanja.

a) Kateri robovi kocke so vzporedni z robom $DC$?

b) Kateri robovi kocke so pravokotni na rob $DC$?

c) Zapiši vse telesne diagonale kocke.

č) Kocko nariši v zvezek. Nato v kocko vriši trikotnike $ABD$, $AHC$, $FGH$ in $ACG$. Kateri izmed njih so pravokotni?

d) V kocko vriši trikotnik $ABE$. Poimenuj njegove stranice.

6.

V kocki z dolžino roba $25\,{\rm cm}$ izračunaj dolžino ploskovne in telesne diagonale. Računaj z računalom. Zaokroži na desetine.

Dolžina ploskovne diagonale je 35,4 ${\rm cm}$.

Dolžina telesne diagonale je 43,3 ${\rm cm}$.

7.
Dolžina ploskovne diagonale v kocki je $3\cdot\sqrt{2}\,{\rm cm}$. Dolžina roba kocke je 3 ${\rm cm}$. Dolžina telesne diagonale je 3 $\cdot \sqrt{3}\,{\rm cm}$.
8.
9.
10.

V narisanih mrežah je ena osnovna ploskev temno obarvana. Katera črka označuje drugo osnovno ploskev?

V mreži na levi drugo osnovno ploskev označuje črka B , v mreži na desni pa drugo osnovno ploskev označuje črka E .
<NAZAJ
>NAPREJ488/540