Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Telesna diagonala kocke je dolga $10\,{\rm cm}$. Kolikšna je dolžina roba kocke?

a) Računaj brez računala. Upoštevaj, da je $\sqrt {3}\doteq 1,73$.

b) Računaj z računalom. Primerjaj obe izračunani dolžini. 

Zgled

V kocki z robom dolžine $a = 6\,{\rm cm}$ izračunaj, za koliko se razlikujeta dolžini ploskovne in telesne diagonale.

Razlika med dolžino telesne in ploskovne diagonale v kocki je (zaokroženo na desetine) 1,9 $\,{\rm cm}$.

Zgled

Kolikšna je vsota vseh robov kocke z dolžino telesne diagonale $21\,{\rm cm}$? Dolžino enega roba kocke zaokroži na centimeter natančno.

Dolžina enega roba kocke je približno 12 ${\rm cm}$. Vsota dolžin vseh robov kocke je približno 144 ${\rm cm}$.

Zgled

Izračunaj dolžino telesne diagonale. Podatke preberi s skice. Uporabi računalo. Dolžine zaokroži na stotine.

Dolžina roba kocke je približno 3,97 ${\rm cm}$. Dolžina telesne diagonale je 6,88 ${\rm cm}$.

Zgled

Izračunaj obseg in ploščino osenčenega trikotnika iz prejšnjega zgleda. Izračunani vrednosti zaokroži na stotine.

Obseg osenčenega trikotnika je 16,45 ${\rm cm}$. Njegova ploščina je 11,12 ${\rm cm^2}$.
<NAZAJ
>NAPREJ485/540