Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

S premikom točke z žičnega modela kvadra odmakni vse mejne ploskve. Opiši in pojasni nastalo sliko.

Kvader je oglato telo z dvema skladnima in vzporednima osnovnima ploskvama. Štiri stranske ploskve oblikujejo plašč kvadra.

Nik in Jure opazujeta enaka kvadra, kot je prikazano. Vsak od njiju zapiše ob kvadra osnovne in stranske robove. Pojasni razliko. Lahko si pomagaš z modelom (škatlo).

Osnovni rob omejuje osnovno ploskev. Stranski rob je pravokoten na osnovno ploskev in povezuje oglišči nasprotnih osnovnih ploskev.

Zgled

Na vprašanja odgovori z Da ali Ne. Ali se lahko pri kvadru stikajo v eni točki:

a) trije osnovni robovi? Ne
b) trije robovi?            Da .
c) tri stranske ploskve? Ne .
č) tri mejne ploskve?    Da .
<NAZAJ
>NAPREJ507/540