Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Telesna diagonala kvadra

Jure zlaga vžigalice z različnimi dolžinami v škatlo. Pomagaj mu vsako vžigalico postaviti v škatlo. Seveda vžigalic ne lomi. Z enim krajiščem vžigalico vrtiš, z drugim krajiščem premikaš. Pomisli na diagonale.

Telesna diagonala kvadra je daljica, ki povezuje nasprotni oglišči, ki ne ležita na isti mejni ploskvi kvadra.

V zvezek nariši poševno projekcijo kvadra $ABCDEFGH$. Oglišča $A$, $B$, $C$, $D$ so oglišča osnovne ploskve. Vriši in zapiši vse telesne diagonale. Opaziš kaj zanimivega?

Kvader ima štiri telesne diagonale. Dolžino telesne diagonale označimo s črko $d$.

Ali se dolžine telesnih diagonal med seboj razlikujejo? Razišči s pomočjo spodnjega prikaza.

Kvader ima štiri skladne telesne diagonale.

Zgled

a) Kateri deli kvadra so daljice $CG$, $EH$, $BG$, $HC$ in $EC$?

b) Zamisli si trikotnik $ACE$. Kateri deli kvadra so stranice trikotnika $ACE$?

<NAZAJ
>NAPREJ509/540