Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ploskovne diagonale kvadra

a) Uporabi poljubno škatlico v obliki kvadra (od zdravil, čaja ...), kjer se vsi trije robovi razlikujejo po dolžini. Na vsako mejno ploskev škatlice nariši vse možne diagonale in izmeri njihovo dolžino. V zvezek zapiši meritve in ugotovitve. 

b) Razišči še, kolike so dolžine diagonal na škatlici, kjer sta nasprotni mejni ploskvi kvadrata.

Ploskovna diagonala kvadra je daljica, ki povezuje dve nasprotni oglišči na isti mejni ploskvi kvadra. Kvader ima lahko tri različno dolge ploskovne diagonale. Diagonale označimo $d_1$, $d_2$ in $d_3$.

V zvezek nariši kvader v poševni projekciji in vriši vse tri različno dolge ploskovne diagonale. Dolžine diagonal zapiši s Pitagorovim izrekom.  Pomagaj si z naslednjim prikazom.

Dolžine ploskovnih diagonal v kvadru izračunamo z uporabo Pitagorovega izreka. Dolžine ploskovnih diagonal so izražene takole:

              $d_1=\sqrt {a^2+b^2}$
 $d_2=\sqrt {a^2+c^2}$
 $d_3=\sqrt {b^2+c^2}$

Zgled

Kvadru z robovi $a= 5\,{\rm cm}$, $b= 4\,{\rm cm}$ in $c= 3\,{\rm cm}$ izračunaj dolžino vseh treh različnih ploskovnih diagonal. Računaj z računalom.

Zgled

Najdaljša ploskovna diagonala v kvadru z robovi $a= 12\,{\rm cm}$, $b= 4\,{\rm cm}$ in $c= 5\,{\rm cm}$ ima dolžino $13\,{\rm cm}$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ508/540