Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Kvader je geometrijsko telo, ki ga omejuje šest mejnih ploskev, pravokotnikov. Mejna ploskev, na kateri kvader stoji, in njej vzporedna ploskev, sta osnovni ploskvi. Preostale ploskve so stranske ploskve. Vse štiri stranske ploskve tvorijo plašč kvadra.

Sosednji mejni ploskvi kvadra se stikata v robu. Osnovni mejni ploskvi omejujejo osnovni robovi, ostali robovi so stranski robovi. Kvader ima $8$ osnovnih robov in $4$ stranske robove. 

Trije robovi se stikajo v oglišču. Kvader ima $8$ oglišč.

Ploskovna diagonala kvadra je daljica, ki povezuje dve nasprotni oglišči na isti mejni ploskvi kvadra. Kvader ima lahko največ tri različno dolge ploskovne diagonale.

Telesna diagonala kvadra je daljica, ki povezuje dve nasprotni oglišči, ki ne ležita na isti mejni ploskvi. Kvader ima štiri skladne telesne diagonale.

Dolžine ploskovnih diagonal in dolžino telesne diagonale kvadra izrazimo z dolžinami robov kvadra. Uporabimo Pitagorov izrek.

S premikom točk na drsniku spreminjaj dolžine robov kvadra in opazuj spreminjanje dolžin diagonal v kvadru.

<NAZAJ
>NAPREJ511/540