Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Izračunaj dolžino telesne diagonale kvadra. Podatke preberi s slike. Uporabi Pitagorov izrek.

V kvadru z robovi $a$, $b$ in $c$ izpelji formulo za izračun dolžine telesne diagonale.

Dolžina telesne diagonale je odvisna od vseh treh robov kvadra.

$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$

Zgled

Dolžina telesne diagonale kvadra z robovi $a=6\,{\rm dm}$, $b=10\,{\rm dm}$ in $c=3\,{\rm dm}$ je lahko

Zgled

V kvadru A so robovi dolgi $2\,{\rm cm}$, $3\,{\rm cm}$ in $4\,{\rm cm}$. Kvader B pa ima vse robove dvakrat daljše od robov v kvadru A. Ali drži, da je telesna diagonala v kvadru B dvakrat daljša od telesne diagonale v kvadru A?

Zgled

Telesni diagonali v kvadru se lahko sekata pravokotno.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ510/540