Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
8.

V zvezek preriši skice kvadrov, izpiši podatke in izračunaj dolžine označenih ploskovnih diagonal. Uporabi Pitagorov izrek.

9.
10.
11.

V kvadru sta lahko dolžini ploskovne in telesne diagonale enaki.

Drži. Ne drži.
12.

V kvadru z robovi dolžine $a= 36\,{\rm cm}$, $b = 27\,{\rm cm}$ in $c = 20\,{\rm cm}$ izračunaj:

a) dolžine daljic $AC$, $FC$ in $EC$,

b) ploščini trikotnikov $ABF$ in $ACG$,

c) ploščino pravokotnika $ACGE$.

V zvezek nariši skico kvadra in skice posameznih trikotnikov ter pravokotnika. Pri računanju uporabljaj računalo, vse dolžine zaokroži na desetine.

13.

Kvader z dolžino $a =5\,{\rm cm}$ in višino $c =2\,{\rm cm}$ ima ploskovno diagonalo dolgo $d_1 =6\,{\rm cm}$. Kako širok je kvader? Kolikšna je dolžina telesne diagonale? Računaj z računalom in dolžine zaokroži na desetine.

Širina kvadra je 3,3 ${\rm cm}$. Dolžina telesne diagonale je  6,3 ${\rm cm}$.
<NAZAJ
>NAPREJ513/540