Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pozicijski diagram


S pomočjo spodnje aktivne slike razišči, kdo je boljši v skoku v daljino, fantje ali dekleta?

Uporabljeni prikaz podatkov imenujemo pozicijski diagram. Ali bi bil pozicijski diagram primeren za prikaz zelo veliko številskih podatkov?

Pozicijski diagram je prikaz številskih podatkov na številski premici.

Tortni diagram

Najpreprostejši prikaz podatkov je tortni diagram.

Tortni diagram uporabljamo za prikaz deležev kategorij opisnih spremenljivk. Delež podatkov v posameznem razredu je prikazan s krožnim izsekom.

Zgled

Zbrane in že urejene podatke o spolu dijakov iz zgleda o gibalnih sposobnostih prikaži s tortnim diagramom.

Razred
Spol $f_k$ $f_k^0$
1. Fant $15$
$0,517$
2. Dekle
$14$ $0,483$
Skupaj   $29$
$1,000$

Izračunajmo kot izseka, s katerim bomo prikazali odstotek fantov: $0,517 \cdot 360^\circ=186,1^\circ$. V središču kroga odmerimo torej kot velikosti $186,1^\circ$. Preostali del kroga predstavlja dekleta.

Iz slike lahko na prvi pogled ocenimo, da je fantov le nekoliko več kot deklet.

<NAZAJ
>NAPREJ631/661