Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

V preglednici so zbrani podatki o telesni drži vseh dijakov v 1.a.

Razred Telesna drža
$f_k$ $f_k^0$
1. Slaba $8$ $0,276$
2. Dobra $14$ $0,483$
3. Odlična $7$ $0,241$
Skupaj   $29$ $1,000$

Podatke prikaži na spodnjem tortnem diagramu. Izračunaj velikosti kotov krožnih izsekov. Rezultate zaokroži na stopinjo natančno. Z drsnikom izberi ustrezno velikost kota za vsako kategorijo. Ob pravilni rešitvi se bo izpisalo PRAVILNO.

Stolpčni diagram

Stolpčni diagram uporabljamo za prikaz grupiranih opisnih ali številskih podatkov. Širina stolpca je poljubna, višina stolpca pa je enaka frekvenci razreda.

Stolpčni diagram narišemo tako, da za vse stolpce izberemo enako poljubno širino. Višina stolpca je enaka frekvenci razreda, lahko pa tudi odstotku. Najpogosteje ga uporabljamo za prikaz opisnih podatkov in vrstnih podatkov.

Zgled

Podatke o telesni drži dijakov iz zgleda o gibalnih sposobnostih prikaži s stolpčnim diagramom. Uporabi podatke iz prejšnjega zgleda.

Kaj pove diagram?

<NAZAJ
>NAPREJ632/661