Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Frekvenčni poligon

Frekvenčni poligon je linijski diagram. Na abscisno os narišemo sredine razredov, nad njimi pa točke v višini frekvenc razredov. Točke povežemo z daljicami. Da diagram povežemo z abscisno osjo, dodamo  še točki $(x_0,0)$ in $(x_{r+1},0)$.

Zgled

Podatke o dolžini skoka v daljino za fante prikažimo še s frekvenčnim poligonom.


Na vodoravni osi smo najprej označili sredine razredov od $1,85$ do $2,25$. Dodali smo še sredini $1,75$ in $2,35$, čeprav teh dveh vrednosti ni v preglednici. Dodamo ju zato, da poligon povežemo z vodoravno osjo.

Nato smo nad vsako sredino narisali točko v višini frekvence razreda. Dodanima sredinama $1,75$ in $2,35$ pripada vrednost $0$. Točke povežemo med seboj z daljicami.

Zgled

V zvezek prepiši podatke o številu dvigov telesa deklet. Podatke poišči v prejšnjem poglavju. Prikaži jih s histogramom in frekvenčnim poligonom.

Zgled

V preglednici so zbrani podatki o oddaljenosti dijakov od šole v minutah. Predstavi jih s frekvenčnim poligonom na spodnji aktivni sliki. Točke premakni na ustrezno višino.

Čas do šole (min)   $[10, 20)$ $[20, 30)$ $[30, 40)$ $[40, 50)$
Št. dijakov $9$  $12$ 
$6$ 
$9$ 

Ob pravilni rešitvi se bo izpisalo PRAVILNO.

<NAZAJ
>NAPREJ635/661