Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Za prikazovanje podatkov uporabljamo različne grafikone. 

  • Pozicijski diagram: na številski premici označimo vrednosti številskih podatkov. Podatke poudarimo s puščicami. Primeren za prikaz manjšega števila številskih podatkov.
  • Tortni diagram: narišemo krog in ga razdelimo tako, da posamezni izseki ustrezajo frekvencam ali odstotkom razredov. Primeren za opisne in ordinalne podatke.
  • Stolpčni diagram: narišemo toliko stolpcev, kot je razredov. Širina stolpca je poljubna, višina stolpca pa je enaka frekvenci ali odstotku razreda. Primeren za opisne in ordinalne podatke.
  • Histogram:  v koordinatnem sistemu narišemo stolpce, kjer vsak stolpec ustreza enemu razredu. Širina stolpca je enaka širini razreda. Če so vsi razredi enako široki, je višina stolpca enaka frekvenci ali odstotku razreda. Primeren za prikaz grupiranih številskih podatkov.
  • Frekvenčni poligon: na abscisno os narišemo sredine razredov, nad njimi pa točke v višini frekvenc razredov. Točke povežemo z daljicami. Primeren za prikaz grupiranih številskih podatkov.
  • Razsevni diagram: uporabljamo ga za raziskovanje povezanosti številskih spremenljivk. Podatka, ki pripadata isti enoti,  prikažemo s točkami v koordinantem sistemu, kjer je abscisa enaka vrednosti prve spremenljivke, ordinata pa drugi.

Ponovi vrste diagramov z aktivno sliko. Število rib izbiraš v stolpčnem diagramu.

<NAZAJ
>NAPREJ637/661