Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Na šoli so izvedli medpredmetno povezavo matematike in športne vzgoje. Merili so dolžino prehojene poti $8$ dijakov. Vsi dijaki so hodili s približno enako hitrostjo. Predstavi podatke v razsevnem diagramu tako, da premakneš točke na pravo mesto. Ob pravem položaju točke se ji spremeni barva. Imena točk so začetnice dijakov. Kakšno povezanost kaže diagram?

Dijak A
B
C
D
E
F
G H
Čas ($min$)
$1$
$2$
$2$
$3$
 $4$  $5$  $5$ $6$
Pot ($m$)
 $40$  $100$  $120$  $160$ $180$
 $240$  $260$  $280$

6.

Pri medpredmetnem povezovanju matematike in biologije je vsak dijak zasadil dve zrni fižola in po $20$ dneh izmeril višini rastlin. Dijaki v razredu so zbrali svoje meritve in oblikovali frekvenčno porazdelitev. Dopolni prazna polja v preglednici in podatke predstavi s histogramom in frekvenčnim poligonom.  

Višina (cm) $f_k$ $f_k^0$ $s_k$ $z_k$ $x_k$
$[18, 19)$
$2$
0,045 18
19
18,5
$[19, 20)$ $5$ 0,114
19
20
19,5
$[20, 21)$ $9$ 0,205 20
21
20,5
$[21, 22)$ $16$ 0,364
21
22
21,5
$[22, 23)$ $12$ 0,273
22
23
22,5
Skupaj
$45$ $1,000$ /
/
/
7.

Grupirane podatke o dolžini skoka v daljino z mesta in o številu dvigov telesa prenesi v računalniški program za delo s preglednicami. Izdelaj histogram in frekvenčni poligon, posebej za fante in posebej za dekleta.

<NAZAJ
>NAPREJ639/661